“Başka hiçbir şey yapmayın, yazın.

Buna tek bir istisna getirebilirim, okuyun.

Ben öyle yapıyorum.”

Raymond Queneau